برج ترتیوم

معرفی پروژه

 • شخصی ساز (برند منطقه)
 • موقعیت دریاچه چیتگر
 • با حداقل پیش پرداخت 440 میلیون تومان
 • اقساط 60 ماهه
 • پرداخت اقساط به صورت 2 الی 3 ماه یکبار
 • قرداد قطعی
 • طبقه و واحد مشخص
 • وام مسکن بلند مدت
 • واحد ها کامل به همراه تمامی ملحقات تحویل داده میشود
 • متهد به دریافت سند تک برگ (5% سند)
 • واحد های 132 متر تا 149 متر (3 خواب)

تصاویر پروژه تریتیوم

پروژه ها

ترتیوم البرز

پروژه تریتیوم البرز در زمینی به مساحت 2200 متر مربع و در قالب یک برج 20 طبقه قرار دارد. برج تریتیوم 2 متشکل از 15 طبقه مسکونی، یک طبقه لابی مجلل و چهار طبقه پارکینگ و انباری می باشد.

تعداد واحدهای هر طبقه از برج مسکونی تریتیوم 2، 8 عدد می باشد، که در مجموع این پروژه دارای 120 واحد با متراژ های: 109 مترمربع (دو خواب) / 114 متر مربع (دو خواب) 131 متر مربع ( سه خواب ) می باشد.

موقعیت پروژه روی نقشه

ترتیوم 1

پروژه تریتیوم البرز در زمینی به مساحت 2200 متر مربع و در قالب یک برج 20 طبقه قرار دارد. برج تریتیوم 2 متشکل از 15 طبقه مسکونی، یک طبقه لابی مجلل و چهار طبقه پارکینگ و انباری می باشد.

تعداد واحدهای هر طبقه از برج مسکونی تریتیوم 2، 8 عدد می باشد، که در مجموع این پروژه دارای 120 واحد با متراژ های: 109 مترمربع (دو خواب) / 114 متر مربع (دو خواب) 131 متر مربع ( سه خواب ) می باشد.

موقعیت پروژه روی نقشه

ترتیوم 2

پروژه تریتیوم البرز در زمینی به مساحت 2200 متر مربع و در قالب یک برج 20 طبقه قرار دارد. برج تریتیوم 2 متشکل از 15 طبقه مسکونی، یک طبقه لابی مجلل و چهار طبقه پارکینگ و انباری می باشد.

تعداد واحدهای هر طبقه از برج مسکونی تریتیوم 2، 8 عدد می باشد، که در مجموع این پروژه دارای 120 واحد با متراژ های: 109 مترمربع (دو خواب) / 114 متر مربع (دو خواب) 131 متر مربع ( سه خواب ) می باشد.

موقعیت پروژه روی نقشه

ترتیوم 3

پروژه تریتیوم البرز در زمینی به مساحت 2200 متر مربع و در قالب یک برج 20 طبقه قرار دارد. برج تریتیوم 2 متشکل از 15 طبقه مسکونی، یک طبقه لابی مجلل و چهار طبقه پارکینگ و انباری می باشد.

تعداد واحدهای هر طبقه از برج مسکونی تریتیوم 2، 8 عدد می باشد، که در مجموع این پروژه دارای 120 واحد با متراژ های: 109 مترمربع (دو خواب) / 114 متر مربع (دو خواب) 131 متر مربع ( سه خواب ) می باشد.

موقعیت پروژه روی نقشه

ترتیوم 4

پروژه تریتیوم البرز در زمینی به مساحت 2200 متر مربع و در قالب یک برج 20 طبقه قرار دارد. برج تریتیوم 2 متشکل از 15 طبقه مسکونی، یک طبقه لابی مجلل و چهار طبقه پارکینگ و انباری می باشد.

تعداد واحدهای هر طبقه از برج مسکونی تریتیوم 2، 8 عدد می باشد، که در مجموع این پروژه دارای 120 واحد با متراژ های: 109 مترمربع (دو خواب) / 114 متر مربع (دو خواب) 131 متر مربع ( سه خواب ) می باشد.

موقعیت پروژه روی نقشه